КАСТИНГ
02.07.2023 хотел Приморец,Бургас
ЗА ОПЕРНИ ИЗПЬЛНИТЕЛИ И ХОРОВЕ
без вьзрастови ограничения
за концерта на
МАЕСТРО ЕНЦО КАМПАНЬОЛИ
В ШВЕЙЦАРИЯ
за учредяване званието
ГЛАСЬТ НА ЕВРОПА
с право на участие в
Европейски Телевизионни Проекти
КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ ПЕЯТ В КОНЦЕРТА
НА МАЕСТРО КАМПАНЬОЛИ В ШВЕЙЦАРИЯ

«LA FORZA DELLA MUSICA ITALIANA» season 2024
музикално сьпровождане от
ORCHESTRA DELLA MUSICA ITALIANA
Проектьт се ражда от идеята на Маестро Энцо Кампаньоли и Маурицио Кариди.
Целта на концерта е да се актуализират песни с историческа културна ценност, които и до ден днешен съдържат универсални теми.
Музиката сьществува като инструмент за освобождение от массовата култура и придобиване на аналитически способности и преди всичко се нуждае от активна, готова, критична аудитория.
По време на концерта ще бъдат представени 20 песни, разкриващи красотата на музикалния език и култура, избрани заради техния световен успех и уникални текстове.

Проектьт има за цел да даде вьзможност на талантливите изпьлнители да се запознаят с историята на музикалната култура на народите чрез непосредствен контакт с оригинални музикални материали.Чрез международна изява от значим световен мащаб да обедини образователен процес и сценически опит в сьпровождение от професионален жив оркестьр. За някои от изпълнителите тази изява може би ще бъде първа крачка по пътя на професионалната артистическа кариера.

Най-добрите ще получат вьзможност за участие в
проекта на академията - Swiss Voice Talent Academy
2023-2024 cьс стипендия и сертификация.

Основната идея на концерта е да бъде съхранена културната ценност на музиката като важен пьорвоисточник на песенното изкуство въобще и да се даде на талантливите изпълнители повече сценическа изява на професионално ниво .
Кастингьт ще се проведе в 2 етапа
 • FIRST STEP
  1. Да се изпрати видеозапис с изплнението на песен по избор на: campagnolimaster@gmail.com
  до 10.06.2023
  2.При успешно преминаване през първия етап се заплаща такса за участие
  за солисти - 50 евро за 1 песен
  80 евро за 2 изпьлнения,
  3.Хорове - 250 евро
  на PayPal - iscart.school@gmail.com
  или да се изискат банкови реквизити по е-майл.
  5.Кастинг Оффлайн - 02.07.2023 Бургас ,Бьлгария.
  4. Резултатите ще бьдат сьобщени на 3.07,при голям брой на участници на 4.07

 • SECOND STEP
  Участниците преминали успешно кастинга ще бьдат инструктирани по е-майл допьлнително.
  За ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КАСТИНГА БОНУСИТЕ СА:
  1. БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ за концерта на Маестро Кампаньоли в гр.Лугано Швейцария на 29.07.2023
  2.БЕЗПЛАТЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС на 2.07 от Маестро Веселин Пейчинов,New York USA в Бургас, Бьлгария.
  3. ЗА УЧАСТНИК С НАЙ- ВИСОК БАЛ се учредява специална награда за участие в международен ISCART форум за обучение от Маестро Валентин Пейчинов.
  3.Специално намаление за участие в Летния продуцентски кампус на Академията