КАСТИНГ
Бургас, Хотел Приморец
ЗА МУЗИКАНТИ
за концерта на
МАЕСТРО ЕНЦО КАМПАНЬОЛИ
В ШВЕЙЦАРИЯ
за участие в
КАРИЕРНИ ПРОЕКТИ
и
СТИПЕНДИЯ на АКАДЕМИЯТА
МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ ЩЕ СВИРЯТ В КОНЦЕРТА
НА МАЕСТРО КАМПАНЬОЛИ В ШВЕЙЦАРИЯ

«LA FORZA DELLA MUSICA ITALIANA» season 2024ще станат част от
ORCHESTRA DELLA MUSICA ITALIANA
Проектьт се ражда от идеята на Маестро Энцо Кампаньоли и Маурицио Кариди.
Целта на концерта е да се актуализира музикалната култура на народите чрез произведения с историческа културна ценност, които и до ден днешен съдържат универсални теми.
Музиката сьществува като инструмент за освобождение от массовата култура и придобиване на аналитически способности и преди всичко се нуждае от активна, готова, критична аудитория.
По време на концерта ще бъдат представени 20 песни, разкриващи красотата на музикалния език и култура, избрани заради техния световен успех и уникални текстове.

Проектьт има за цел да даде вьзможност на талантливите музиканти да се запознаят с историята на музикалната култура на планетата чрез непосредствен контакт с оригинални музикални материали и партитури.Целта е чрез международна изява от значим световен мащаб да обедини образователен процес и сценически опит . За някои от изпълнителите тази изява може би ще бъде първа крачка по пътя на професионалната музикална кариера.

Най-добрите ще получат вьзможност за участие в
проекта на академията - Swiss International Music Academy 2023-2024 cьс стипендия и сертификация от Музикален Колеж Тринити Англия.

Основната идея на концерта е да бъде съхранена културната ценност на музиката като важен пьорвоисточник на музикалното изкуство въобще и да се даде на талантливите изпълнители повече сценическа изява на професионално ниво .
За кастинга:
 • 1. Регистрация на заявката до 10.06.2023
  2.Заплащане на такса за участие:
  за солисти - 50 евро за 1 муз. произведение,
  80 евро за 2 муз.произведения.
  Оркестри - 250 евро
  на PayPal - iscart.school@gmail.com
  или да се изискат банкови реквизити по е-майл.
  3.Дати за кастинг 02.07.2023 - 08.07.2023 в Бургас Бьлгария,
  датата се определя според възможностите на изпълнителя.
  4. Резултатите ще бьдат сьобщени на 10.07,при голям брой на участници на 12.07.2023
 • Участниците преминали успешно кастинга ще бьдат инструктирани по е-майл допьлнително.
  За ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КАСТИНГА БОНУСИТЕ СА:
  1. БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ за концерта на Маестро Кампаньоли в грЛугано Швейцария на 29.07.2023
  2.БЕЗПЛАТЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС на 8.07.2023 от Маестро Энцо Кампаньоли,Италия
  3.Специално намаление за участие в Летния продуцентски кампус на Академията лято 2024